7 Mayıs 2011 Cumartesi

Günlük Plan Örneği (1)

Günlük Plân Örneği I

I. Hedefler ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Kazanılması Beklenen Davranışlar
 
Psikomotor Alan
Hedef 1. Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
2. Değişik yönlere yuvarlanma
Hedef 3. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
3. Çeşitli malzemeleri kaptan kaba boşaltma
6. Değişik araçlar kullanarak şekiller çizme
8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirme
 
Bilişsel Alan ve Dil Alanı
Hedef 1. Gözlem yapabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, şekil, işlev, koku, ses, tat)
2. Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar)
Hedef 3. Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Verilen nesneleri renklerine göre eşleştirme
2. Verilen nesneleri şekillerine göre eşleştirme
3. Verilen nesneleri boyutlarına göre eşleştirme
6. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre eşleştirme
Hedef 4.Verilen nesne olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Verilen nesneleri renklerine göre gruplama
2. Verilen nesneleri şekillerine göre gruplama
3. Verilen nesneleri boyutlarına göre gruplama
5. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre gruplama

Hedef 9. Mekânda konum kavramı ile ilgili verilen yönergeleri uygulayabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
2. Verilen yönergeye uygun olarak kendisini doğru yere yerleştirme

Hedef 11. Belli durumlarla ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Verilen bir olayın olası nedenlerini söyleme
2. Verilen bir olayın olası sonuçlarını söyleme
Hedef 15. Belli bir nesne, varlık ya da olayı tanımlayabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar

1. Nesne, varlık ya da olayı adlandırma
2. Nesne, varlık ya da olaya ait belli başlı özellikleri söyleme
Hedef 17. Sesleri ayırt edebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Verilen sesin kaynağını söyleme (sesin ait olduğu nesne, varlık, olay vb.)
Sosyal -Duygusal Alan
Hedef 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılma
Hedef 10. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları (kirlilik, düzensizlik, dağınıklık) fark etme
Hedef 11. Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Müziğe uygun özgün şarkı söyleme
2. Estetik bedensel hareketlerle dans etme, yürüme
3. Resim, elişi vb. sanat etkinliklerinde özgün ürünler yapma
II. Eğitim Durumu
 
Etkinlik: Fen ve Doğa
Çocuklar öğretmen tarafından okula geldiklerinde karşılanır ve bahçeye götürülür. Bütün çocuklar tamamlandığında öğretmen çocukların her birinin eline, içinde farklı özelliklerde yapraklar bulunan birer küçük poşet verir. Onlardan poşetlerin içine bakmalarını ister. Sonra bahçede dolaşarak poşetin içindeki yapraklara benzemeyen farklı yapraklar bulup poşetlerine koymalarını ister. Yaprak toplama bittikten sonra çocuklara poşetlerini öğretmenin elinde tuttuğu çuvallara koyabileceklerini ve bahçedeki yapraklarla istedikleri şekilde oynayabileceklerini söyler. Daha sonra, çocuklardan yaprakları dökülmüş ağaçların yanına gelmelerini, yerdeki kuru ve yaş yaprakların üzerinde yürümelerini, onlara dokunmalarını, koklamalarını ve çıkardıkları sesleri dikkatle dinlemelerini ister. Çocuklara yaprakların üzerinde yuvarlanan bir top olduklarını düşünmelerini ve top gibi yuvarlanmalarını söyler. Ardından çocuklar çuvalları alarak sınıfa giderler.
Öğretmen, sınıfın uygun bir yerine önceden, çocukların içine girip oynayabilecekleri büyüklükte bir kulübe ve sınırları belli, büyük bir bahçe hazırlamıştır. Bu bahçeye büyük boyutlarda mukavva ve köpüklerden yapılmış farklı ağaç maketleri sabit bir biçimde yerleştirilmiştir. Dışardan getirilen çuvallar, çocuklarla birlikte bu bahçeye yerleştirilir.
Bahçede yer alabilecek gerçek ölçülere yakın, büyük boyutlarda mukavva ve köpükten hazırlanmış farklı özellikteki ağaç maketleri sabit olarak önceden yerleştirilmiştir. Dışarıdan getirdikleri çuvallar çocuklarla birlikte bahçeye yerleştirilir. Çocuklara çuvallardaki yaprakları çalışmalarında istedikleri gibi kullanabilecekleri söylenir. Öğretmen “Burası bizim bahçemiz, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir bahçemiz olsun istersiniz? Bahçemizde neler olsun? Size hangi malzemeler gerekli olabilir? Bu malzemeleri nereden bulabiliriz? Başka bir şeye ihtiyacınız var mı?” gibi sorularla çocukların gözlem yapmalarını ve proje üzerinde düşünmelerini sağlar. Öğretmen, farklı özellikteki yaprakların bazı kısımlarını kağıt ya da kartonlara önceden çizip hazırlamıştır. Çocuklar bu yaprakları istedikleri gibi tamamlar ve bahçedeki istedikleri ağacın üzerine yerleştirirler. Ağaçların üzerine yaprakları yerleştirmek için, tutkalla yapıştırma, üzerine delik açılmış yapraklara ip geçirerek tuz seramiği ile tutturma, amerikan fermuarıyla yapıştırma gibi yöntemler kullanılabilir. Ağaç maketlerinin yanına çeşitli renklerde hazırlanmış sulu boya kutuları ile değişik büyüklükte ve kalınlıkta fırçalar konulmuştur. Çocuklar, bunlarla ağaçları, bahçenin çitlerini, kulübeyi ve yaprakları istedikleri gibi boyarlar. Bunların yanı sıra çocuklar yoğurma maddesi ile istedikleri gibi çalışarak, projeyi tamamlayabilir, ya da projeye bir süre daha devam edebilirler. Serbest zamanın sonunda öğretmen çocuklardan oldukları yere oturmalarını ister. Onlara neler yaptıklarını, çalışmalarının ne kadarını bitirdiklerini ve başka neler yapmak istediklerini sorarak projeyi çocuklarla değerlendirir.
Etkinlik: Drama ve Toplanma
Öğretmen, Vivaldi’nin dört mevsim kasetini koyar ve çocukların müziği dinlemelerini isteyerek şöyle devam eder. "Ağaçtan rüzgârla savrulmuş, yolda uçuşan birer yaprak olduğunuzu düşünün. Bu sırada çok sıkıldınız ve kendinize bir arkadaş buldunuz, hemen onun elini tutun, eş olun.” der. Daha sonra her eşe poşet, çuval ya da kutu dağıtılır. Çocuklardan, oluşturdukları bahçe için gerekli olmayan malzemeleri ellerindeki çuval, kutu ya da poşetlere toplayarak kendisine getirmelerini ister.
 
Etkinlik : Türkçe Dil- Müzik-Oyun
Öğretmen, çocukları sınıfta önceden düzenlemiş olduğu bahçenin çevresine uygun bir şekilde oturtur. Daha sonra onlara şu soruları sorar: “Bahçemizde hangi ağaçları görüyorsunuz?”, “Ağaçlar ne renk?”, “Yapraklarının şekilleri nasıl?”, “Rüzgarda nasıl sallanıyorlar?” vb. sorulara çocukların verdikleri cevapları dinler. Öğretmen, gerektiğinde çocukların kendi yanlışlarını bulmalarına rehberlik eder.
Daha sonra Vivaldi’nin klasik müzik kaseti tekrar çalınır. Öğretmen “Çocuklar, bahçemizdeki ağaçlar hakkında konuştuklarımızı hatırlayın, siz bu ağaçların yerinde olsanız nasıl hareket ederdiniz?" der. Sorunun yanıtı alındıktan ve açıklaması yapıldıktan sonra çocuklar müzik eşliğinde istedikleri şekilde hareket ederler. Müzik bitiminde öğretmen çocuklara “Kendilerini nasıl hissettiklerini, neler düşündüklerini” sorar ve çocukların görüşlerini alır. Ardından öğretmen çocuklara; “Birlikte bir öykü oluşturacaklarını, ancak bunun için kasetten dinleteceği seslere dikkat etmeleri gerektiğini” söyler. Sonra öyküyü anlatmaya başlar:
“Bir sabah büyük ayı Dodo, yiyecek bir şeyler bulmak için mağarasından çıktı ve yürümeye başladı.” Öğretmen efekt kasetinden kuru ve yaş yapraklar üzerinde yürüme sesini dinletir ve çocuklara Dodo'nun nerede yürümüş olabileceğini sorar, çocuklar cevap verirler.
Efekt kasetinden kanat çırparak ve öterek havalanan bir kuşun sesini dinletir. Bunun ne sesi olabileceğini sorar. Çocuklardan kuşa bir isim bulmalarını ister.
“Arkadaşı ...’nın karşısındaki ağaçlara doğru uçarak gittiğini görür. Bunun üzerine Dodo da hızla ona doğru koşar.”
Efekt kasetinden yaş yaprakların sesi ile tahta bir köprünün üzerinde koşma sesi dinletilir ve çocuklara Dodo’nun nerelerden geçmiş olabileceği sorulur.
“Dodo, çevresine bakarak kuşu aramaya başlar. Bu sırada arkasından bir ses duyar. Acaba bu ne sesi olabilir diye düşünerek arkasını döner.”
Efekt kasetinden, kuşun köprünün üzerinde yavaş yavaş yürüme ve ötme sesi dinletilir.
“Dodo arkadaşı kuşu görünce çok sevinir. Bu sırada minik kuş Dodo’nun omuzuna konar ve sohbete başlarlar.”
Öğretmen çocuklara Dodo ile kuşun neler konuşmuş olabileceğini sorar.
“Dodo, kuşa çok acıktığını, yiyecek aradığını ve bunun için nehir kıyısında balık tutmaya gitmek istediğini söyler. Birlikte nehir kıyısında yürürken Dodo’nun birden ayağı kayar ve ... düşer.”
Efekt kasetinden suya düşme ve suda çırpınma sesi dinletilir.
“Tam bu sırada suyun içinde kendisine doğru yüzen bir balık görür ve sevinçle onu yakalamak için üstüne atlar.”
Efekt kasetinden suda çırpınma sesi dinletilir.
“Ancak balık elinden kaçarak hızla uzaklaşır. Dodo sırılsıklam olduğunu fark eder, sudan çıkar ve kurulanmak için köprünün üzerine oturur. Bu arada çeşitli sesler duyar, etrafına bakınmaya başlar.”
Efekt kasetinden tahtaya şıp şıp damlayan su sesi dinletilir.
“Dodo bu seslerin kendisinin üzerinden damlayan su sesleri olduğunu anlayınca kuşla birlikte kahkahalarla gülmeye başlarlar.”
“Tam bu sırada Dodo ve kuş kendilerine doğru uçarak gelen küçük bir şey görürler.”
Efekt kasetinden arı vızıltısı sesi dinletilir ve çocuklara bu gelenin ne olduğu sorulur.
“Gelenin, arkadaşları Vız Vız olduğunu anlarlar. Vız Vız, Dodo’ya nasıl bu kadar ıslandığını sorar. Dodo başından geçenleri Vız Vız’a anlatır.”
“Bunun üzerine Vız Vız, kuşla Dodo’nun kendisini izlemelerini ister.”
“Kısa bir süre gittikten sonra büyük bir ağacın yanına gelirler. Vız Vız Dodo’ya isterse ağacın üzerindeki kovanda bulunan balla karnını doyurabileceğini, ancak bunun için ağaca çıkması gerektiğini söyler. Dodo ağaca nasıl çıkacağını düşünmeye başlar.”
Efekt kasetinden ağacın gövdesine tırmanma sesi verilir.
“Dodo ağaçtaki kovana ulaşır ulaşmaz, balla karnını iyice doyurur, Vız Vız’a teşekkür eder ve sevinçle ağacın dallarının üzerinden sıçrayarak aşağıya atlar. Bu sırada onunla birlikte ağaçtaki pek çok yaprak da yere dökülür. Dodo keyifle dökülen yaprakları savururken kuş ve Vız Vız da kanat çırparak ona eşlik eder ve birlikte oynarlar.”
Öykü bitiminde öğretmen çocuklara, kutuda bulunan müzik aletlerinden birer tane seçmelerini söyler. Çocuklar kutudan birer müzik aleti alırlar. Öğretmen, ellerindeki müzik aletlerini önlerine koymalarını söyler. Daha sonra çocuklara, elindeki kartlarda müzik aletlerinin resimleri olduğunu söyler. Bu kartlardan bir tanesini seçip onlara göstereceğini, gösterdiği resimdeki müzik aleti ile önündeki müzik aleti aynı olan çocuğun, onu çalarak sesini arkadaşlarına dinletmesini ister. Ardından çocuklara müzik aletinin sesinin, neyin sesine benzediği sorulabilir. Bu, diğer çocuklarla da tekrarlanır.
Öğretmen, çocuklara az önce birlikte oluşturdukları öyküyü kısaca hatırlatır. Çocuklara efekt kasetinden öyküde kullanılan sesleri tekrar dinletir. Bu seslerin hangi müzik aletinin sesine benzediği tartışılır. Böylece öğretmen, öyküyü resimli kartlardan yeniden anlatmaya başlar ve çocuklardan öyküde geçen seslerden söz ettiğinde, uygun olan müzik aleti ile öyküye eşlik etmelerini ister. Öğretmen, ismini söylediği çocuğun elindeki müzik aletini istediği gibi çalabileceğini ve diğer çocukların da bu müziğe uygun olarak hareket etmeleri gerektiğini belirtir. Çocuklardan birinin adını söyler ve o çocuk elindeki müzik aletini çalarken, öğretmen diğer çocuklara "Haydi şimdi Dodo'nun ağaçtan inerken dalların üzerinde zıpladığı gibi zıplayalım." der ve hep birlikte zıplarlar. Öğretmen başka bir çocuğun çaldığı müzik aleti ile “Dodo'nun suda yuvarlandığı gibi yuvarlanalım.”, “Vız Vız ve kuş gibi hızlı hızlı uçalım.” ya da “Çok yorulduk, şimdi yavaşlayalım.” yönergelerini verir. Ardından öğretmen “Şimdi öykünün sonunda Dodo’nun üzerine dökülen yaprakları incelemeye gidelim.” der ve diğer etkinliğe geçilir.
 
Etkinlik : Fen ve Doğa
Öğretmen, önceden mikroskop, büyüteç, içerisinde değişik özelliklerde yaprakların (tüylü-tüysüz, ince-kalın, büyük-küçük, kalın damarlı-ince damarlı vb.) bulunduğu kutular ve bu yaprakların yer aldığı albüm, vantilâtör, ağaç kabukları, canlı bitkiler, çeşitli ağaç resimlerinin bulunduğu kartlar hazırlar. Bunlarla birlikte kestane, kozalak gibi çeşitli ağaç ürünlerini, değişik mevsimlerde ağaçların nasıl göründüğünü içeren albümü ve içinde su bulunan geniş bir kabı da bir köşeye koyar. Fen ve doğa çalışmalarına geçeceği zaman, öğretmen çocukları bu köşeye çağırır.
Çocuklara vantilâtörün, mikroskobun ve büyütecin nasıl kullanılacağını anlatır; buradaki eşyaların ne için kullanılabileceğini, onlarla neler yapılabileceğini sorar ve çocuklara köşeyi istedikleri şekilde inceleyebileceklerini söyler. Öğretmen, çocuklara yaprakların renklerine, damarlarının nasıl olduğuna, şekillerine, suda neden batıp-batmadıklarına, mikroskop ve büyüteç altında nasıl gördüklerine ilişkin çeşitli sorular sorar. Öğretmen, ortamı çocukların öğrenmek istedikleri konularla ilgili cevapları yine kendilerinin bulabileceği şekilde düzenler. Öğretmen, önceden yere serdiği büyük kâğıdı göstererek, çocukların bunun çevresinde toplanmalarını ister.
 
Etkinlik : Okuma-Yazmaya Hazırlık
Öğretmen, önceden yere serdiği büyük boyuttaki paket kağıdına büyük bir ağaç ve bu ağacın dallarının üzerine de kalemle çizilmiş çeşitli özelliklerdeki yaprak taslakları (sınırları noktalarla belirlenmiş ya da hatları tamamen çizilmiş değişik yaprak figürleri) hazırlar. Yanına kutularda bulunan değişik özelliklerdeki yaprakları, boya kalemlerini ve yapıştırıcıları koyar.
Öğretmen, çocuklara ağacın üzerindeki şekillerin neler olduğunu sorar. Çocuklardan "yaprak" cevabını aldıktan sonra, onlara kutularda karışık olarak bulunan yapraklardan renk ve şekilleri aynı olanları bir araya getirmelerini ister. Gerektiğinde çocuklara "Bunlar aynı renk mi, şekilleri nasıl ?" gibi sorular sorarak rehberlik eder. Ardından çocukların ağaç resminin üzerindeki yaprak taslaklarına bakarak kutulardaki aynı renk ve şekilde olan gerçek yaprakları bulmalarını ister. Bunları taslağın üzerine yapıştırabileceklerini ve boya kalemleri ile eksik kalan yerleri tamamlayabileceklerini söyler.
 
III. Değerlendirme
Öğretmen, programın özellikleri bölümünün “Eğitimin Değerlendirilmesi” kısmında belirtilen değerlendirme ölçütlerinin ışığında, o gün uygulanan eğitim durumları ile belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını, bu bölümde belirtmeli ve bir sonraki plânlama için gerekli ipuçlarını buraya kaydetmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder