7 Mayıs 2011 Cumartesi

Günlük Plan Örneği (2)

Günlük Plân Örneği 2

I. Hedefler ve Bu Hedeflere Ulaşmak İçin Kazanılması Beklenen
Davranışlar
Psikomotor Alan
Hedef 3. El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Küçük nesneleri toplama
2. Topladığı küçük nesneleri parmaklarını kullanarak bir kaba boşaltma
Hedef 5. Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri itme, çekme ve döndürme
2. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma
3. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeyi gitme
 
Bilişsel Alan ve Dil Alanı
Hedef 1. Gözlem yapabilme
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, şekil, işlev, koku, ses, tat)
2. Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar)
Hedef 10. Zamanla ilgili bazı kavramlar ile belirli etkinlikler arasında ilişki
kurabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanma
2. Belli etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uygun davranma
Hedef 12. Verilen bir problem durumunu çözebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Problemin ne olduğunu söyleme
2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerme (söyleme)
3. Çözüm yolları içinden en uygunlarını seçme
4. Seçilen çözüm yollarını deneme
5. Denenen çözüm yollarının geçerli ve geçersiz yanlarını söyleme
6. En uygun çözüm yoluna gerekçeleriyle karar verme
 
Sosyal-Duygusal Alan
Hedef 2. Duygularını kontrol edebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyma
2. Rahatsız edici duygu ve dürtülerini uygun şekilde ortaya koyma
4. Gerekli durumlarda kararlılık gösterme
5. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlama
Hedef 3. Kendi kendini güdüleyebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Kendi isteği ile bir işe başlama
2. Başladığı işi bitirme çabası gösterme
Hedef 6. Başkaları ile ilişkilerini yönetebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılma
2. Grupta sorumluluk almaya istekli olma
3. Aldığı sorumluluğu yerine getirme
6. Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimsediğini
gösterme
Hedef 9. Çevresindeki olgu ve olayların estetik özelliklerini fark edebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
3. Başkalarının olgu ve olaylarla ilgili düşünceleri hakkındaki görüşlerini söyleme
Hedef 10. Çevresini estetik bakımdan düzenleyebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları ( kirlilik, düzensizlik, dağınıklık) fark etme
2. Çevresinde gördüğü rahatsız edici durumları kendi estetik görüşüne uygun olarak değiştirme
Hedef 11. Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Müziğe uygun özgün şarkı söyleme
2. Estetik, bedensel hareketlerle dans etme, yürüme
3. Resim, el işi vb. sanat etkinliklerinde özgün ürünler yapma
4. Özgün şiir, öykü vb. söyleme
Hedef 12. Çeşitli sanat dallarındaki eserlerin özelliklerini fark edebilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Eserlerin özelliklerini algıladığı şekilde söyleme
2. Eserlerin özellikleri konusunda kendi görüşlerini söyleme
Hedef 13. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
 
Kazanılması Beklenen Davranışlar
1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanma
2. Günlük yaşamdaki kurallara uyma ( görgü, trafik vb.)
II. Eğitim Durumu
 
Etkinlik: Serbest Zaman
Öğretmen, güne çocukların hangi köşelerde oynamak istediklerini plânlamalarını isteyerek başlar. Her çocuğa hangi köşede, hangi materyal ya da materyallerle oynamak istediğini sorar. Çocuklar ne oynamak istediklerini söylerler, o köşeye yönelirler ve istedikleri köşede, istedikleri materyallerle oynamaya başlarlar. Öğretmen, çocuklar oynarken zaman zaman yanlarına gider ve oyunlarına katılır. Aynı zamanda çocukların köşelerde neler yaptıklarını ve ne tür oyunlar oynadıklarını da gözlemler.
Serbest zaman etkinliği için ayrılan süre sona erdiğinde, öğretmen çocuklara oynadıkları köşeleri ve materyalleri toplamamalarını söyler. Öğretmen, tüm çocukları ilgi köşelerinin tümünün görülebileceği bir yerde toplar ve köşelerin genel görüntüsüne dikkat etmelerini söyler. Öğretmen, çocukların gördükleri dağınıklık hakkındaki düşüncelerini açıklamalarını bekler. Her çocuktan sınıfın temiz ve düzenli halini mi yoksa kirli ve dağınık halini mi tercih ettikleri konusunda görüşlerini bildirmelerini ister. Çocuklar yaptıkları tercihlerin nedenlerini de açıklarlar. Bu konuşmalardan sonra ortaya çıkan fikirlerden ortak bir karara varılarak, sınıfın temiz ve düzenli hale getirilmesi için yapılması gerekenler hakkında çocuklarla konuşulur. Öğretmen, onlardan kendi istek ve zevklerine göre materyalleri düzenlemelerini ve yerleştirmelerini ister. Sınıfı düzenlerken, materyallerin yerleştirilmesi konusunda çocuklar özgür bırakılır. Eğer materyaller için yeni yerler seçiliyor ve materyaller buralara yerleştiriliyor ise öğretmen bu değişikliklerin nedenini, çocuklar arasında dolaşarak sorar. Örneğin, çocuk kukla köşesini duvar kenarından alıp pencere kenarına yerleştirdiyse bunu neden yaptığı sorulur. Çalışma sırasında çocuklar arasında farklı düşünceler çıkarsa, ortak bir karara vararak düzenleme yapmaları konusunda yönlendirme yapılır. İlgi köşelerinin düzenlenmesi bittikten sonra öğretmen, tekrar çocukları tüm köşeleri görebilecekleri bir yere toplayarak, çocuklardan yaptıkları düzenlemelerle ilgili düşüncelerini söylemelerini ister.
Bu çalışmayla çocukların hem kendi estetik görüşlerini yaptıkları düzenlemelerle ortaya çıkarmaları sağlanmış hem de diğer çocukların düzenlemelerini görmelerine olanak tanınmış olur.
 
Etkinlik : Drama
Öğretmen, sınıfa büyük bir siyah poşetle gelir. Poşetin içinde cam şişeler, kola kutuları, yemiş kabukları, gazete kâğıtları, kuru ekmek parçaları, plastik şişeler, tazeliğini kaybetmiş meyva kabukları, ezilmiş sebzeler vb. bulunmaktadır. Çocuklardan poşetin içinde neler olduğunu önce dışarıdan bakarak, sonra da poşetin dışına dokunarak tahmin etmeleri istenir. Daha önceden sınıfın bir köşesine yerleştirilen büyük bir masa üzerine bir örtü serilir ve poşetin içindekiler örtünün üzerine boşaltılır. Öğretmen, çocukların çöplere bakarak bu çöplerin buraya nereden gelmiş olabilecekleri konusunda fikir üretmelerini, masada duran çöplere dokunmadan dikkatlice bakmalarını, şekillerini ve kokularını akıllarında tutmalarını söyler. Çocuklardan çöpleri tanımlayıcı tümceler kurmalarını bekler, eksiklerini tamamlar (Örneğin “İçildikten sonra buruşturulmuş, atılmış bir kola şişesi, gereğinden fazla alındığı için artmış, kurumuş ve küflenmiş ekmekler” gibi.). Öğretmen, çocukların bu çöplerden birini seçmelerini ister ve örtüyü dikkatli bir şekilde toplayarak, çöpleri ortadan kaldırır. Öğretmen, sınıfa bir teyp getirerek, hafif bir müzik çalar. Çalınan müzik eşliğinde çocukların seçtikleri nesnenin dış görünüşüne uygun bedensel hareketler oluşturarak o nesneyi canlandırmalarını ister. Çocuklar, herhangi bir çöpü canlandırdıktan sonra tek tek seçtikleri çöpün oraya nasıl geldiğini, kim tarafından atıldığını açıklarlar (Örneğin “Ben çürümüş bir meyveyim. Ayşe Teyzenin buzdolabında haftalardır unutulmuş, kenara sıkışmış bir elmayım. Ayşe Teyze beni farkettiğinde yenmeyecek halde olduğum için beni alıp çöpe attı.” gibi.). Her çocuk kendi tanımlamasını yaptıktan sonra, canlandırdığı çöpe benzer bir pozisyon alır ve hareketsiz durur. Öğretmen, hareketsiz duran çocuklar arasında, çöpün pisliğini ve düzensizliğini ifade eden tümceler kullanarak dolaşır (Örneğin, öğretmen “ Çok da pis kokuyor, nasıl bu kadar çürümüş.” der ve o çocuğa dokunur.). Dokunduğu çocuğun canlanarak kendini tanıtmasını ister. Tüm çocuklar kendini tanıttıktan sonra öğretmen “Sizler çöp kutusundaki çöplersiniz.” der ve fonda çalınan müziğin ritmine uygun olarak, çocuklardan çöp kutusunda hareket etmeye başlamalarını ister. Hareket ederken, bu çöplerin çöp kutusuna gelmeden önceki hallerini, nasıl bu hale geldiklerini düşünmelerini ve bu hale geldiklerinde kendilerini nasıl hissettiklerini ifade etmelerini ister (Örneğin “Ben dipdiri, mutlu, kıpkırmızı bir elmaydım ve ağaçtan özenle koparıldım. Silinip kasaya yerleştirildim, sonra Ayşe Teyzenin mahallesindeki manava getirildim. Ayşe Teyze beni alıp torbasına yerleştirdi ve evde özenle buzdolabına koydu. Ayşe Teyzenin, buzdolabının kapağını her açışında beni alıp yemesini bekledim. Fakat gün geçtikçe rengim soldu, matlaştım, üzerimde benekler oluştu, kokum bile değişti. Haftalarca bekledikten sonra hastalıklı, mutsuz, faydasız bir hal aldım.” gibi.). Çocukların, nesnelerin ilk halinden çöp oluncaya kadar geçirdikleri süreci hatırlamaları zor olabilir. Bu nedenle, öğretmen gerektiğinde bu süreci hatırlamaları için ipucu olacak sorular yöneltebilir. Tüm çocukların bu süreci ifade edecek açıklamalar yapmaları ve hareketlerle ifade etmeleri beklenir. Sunular bittikten sonra rahatlama çalışmalarına geçilir. Çocuklardan, çöplerin ilk halini hatırlamaları ve bu sırada çalınan hafif ritimli müzikle bunu hissetmeleri istenir. Daha sonra çocuklar oturtulur ve nesnelere yapılan yanlış davranışların çevre kirliliğine yol açıp açmadığı sorulur. Yapılan bu yanlış davranışların çevre kirliliğine yol açmaması için ne gibi önlemlerin alınması gerektiği çocuklarla tartışılır.
 
Etkinlik: Sanat
Öğretmen, önceden hazırladığı yoğurma maddelerini çocukların çalışacakları masalara yerleştirir. Çocuklarda, drama etkinliği sırasında canlandırdıkları nesnelerin önceki ve sonraki durumlarını hatırlamalarını ister. Çöpteki bu nesnelerin önceki (temiz, sağlam, sağlıklı) halini ve sonraki (kirli, bozuk, sağlıksız) halini yoğurma maddeleri ile oluşturmalarını ister. Çocuklar çalışmaya başlar. Gerektiğinde öğretmen çocukların yanına giderek seçtikleri nesnelerin ilk hallerini ve çöp olduktan sonraki hallerini sorular sorarak hatırlatmalıdır. Öğretmen hatırlatıcı sorularını sorduğunda, bir çocuk cevap verirken, diğer çocukların da fikirleriyle katkıda bulunmalarını sağlar. Çocukların çalışması bittikten sonra, oluşturulan ürünler okulun ya da sınıfın bir köşesinde sergilenir.
 
Etkinlik: İnceleme Gezisi, Video İzleme
Öğretmen çocuklara ormanda, kırda ya da parkta bir geziye çıkacaklarını ve bu gezide neler yapacaklarını söyler. Çocukların gezi sırasında doğadaki bazı canlıları ve bu canlıların hareketlerini, tepkilerini, çıkardıkları sesleri ve cansız varlıkları gözlemlemelerini ister. Canlı ve cansız varlıkları incelerken doğadaki varlıkların doğal yaşam ortamlarına zarar vermemek için onlara dokunmadan gözlemlenmesi gerektiğini açıklar. Ayrıca ormanda, kırda ya da parkta bulunabilecek olası tehlikelerden (zararlı otlar gibi) ve bunlardan korunma yollarından bahsederek, çocukları ürkütmeden tehlikeler hakkında ön bilgi verir. Sınıfta yapılan bu ön hazırlıktan sonra, öğretmenin daha önceden gidip incelediği ve uygun gördüğü bir ormanlık alana, kıra ya da parka gidilir. Gezi sırasında canlı ve cansız varlıklar gözlemlenir. Öğretmen, çocukların inceleme gezisinde kullanabilmeleri için yanında dürbün, büyüteç, müzik aleti, cetvel, plâstik bardak, her çocuğa yetecek kadar poşet, kâğıt ve kalem gibi gerekli olabilecek materyalleri götürür. Öğretmen, bu materyalleri yanlarında götürme nedenlerini çocuklara açıklar.
Öğretmen, doğayı incelemeleri için çocukları bir süre serbest bırakır. Zaman zaman çocukların yanlarına giderek farklı boyutlardaki taşlar, değişik yapraklar gibi doğadaki farklı nesnelere dikkatlerini çekmeye çalışır. Çocukların toplamak ve sınıfta incelemek istedikleri cansız nesneleri, yanlarında getirdikleri poşete koyabileceklerini hatırlatır. Gezi sırasında fark edilmeyen bazı ayrıntılara dikkat çeker (Örneğin; hayvanların çıkardığı sesler, çocukların yürüyüşünün sesi, rüzgârın sesi, su birikintisine basmaları sırasında çıkan ses, karıncaların ufak yiyecekleri taşıması, yaprakların biçimlerindeki farklılıklar gibi). Öğretmen, çocukların ayrıntıları fark etmesi için onlara sorular sorabilir. Ancak bu sorular tek doğru cevabı olmayan ve çocuğu düşünmeye yönelten sorular olmadır. Öğretmen, çocukların sorduğu sorulara hemen cevap vermemeli, onlara sorular yönelterek düşünmelerini ve cevabı çocukların bulmalarını sağlamalıdır. Bu gezi sırasında çocuklarla birlikte deneyler yapılabilir (Örneğin, su birikintisinde yaprak üzerine konan taşın batıp batmadığı gibi.). Zaman zaman çocukların sessiz olup doğadaki sesleri dinlemeleri sağlanır. Bu arada doğadaki seslere benzer sesleri müzik aletiyle çalmaları, ağaçların altında oturarak gördüklerini resimlemeleri için olanak verilebilir. Öğretmen, bu arada çocukların arasında dolaşarak, onlarla yaptıkları incelemeler hakkında konuşabilir. Örneğin, büyüteçle incelemeler yapan çocukların yanına giderek büyütecin gördükleri nesneyi büyütmek için kullanıldığını, güneşe tutularak ısıyı arttırmaya yaradığını açıklayabilir. Büyüteçle bitkilerdeki filizler incelenebilir. Bu şekilde doğal ortam gözlemlenirken aynı zamanda da kavram eğitimine yer verilebilir. Örneğin, bitkideki filizin çıplak gözle küçük, büyüteçle daha büyük görünmesi gibi.
Öğretmen, inceleme gezisinin çok az bir süre sonra biteceğini çocuklara hatırlatır. Çocuklar, bir süre daha doğayı gözlemlemeyi sürdürdükten sonra, gezi sırasında ilgilerini çeken nesnelerle doldurdukları torbaları alıp dönüş hazırlığı yaparlar ve okullarına dönerler.
Doğada yapılan bu inceleme gezisinde yapılan tüm etkinlikler, öğretmen ya da yardımcısı tarafından videoya kaydedilir. İnceleme gezisi bitip okula döndükten sonra gezi sırasında çekilen video kaydı çocuklarla birlikte izlenir. Farklı çocuk gruplarının yaptığı incelemelere, gezi sırasında gözden kaçan ayrıntılara ve öğretmenin özellikle üzerinde durmak istediği noktalara video izleme etkinliği sırasında dikkat çekilir.
 
Etkinlik: Kaset Dinleyerek Öykü Oluşturma
Güher-Süher Pekinel’in (Saint Saens) “Hayvanlar Karnavalı” kaseti çalınarak çocukların serbest şekilde dans etmeleri istenir. Çocukların müziğin ritmine uygun olarak istedikleri hareketleri yapmalarına olanak tanınır. Kaset ikinci kez çalınır. Bu kez öğretmen kasetteki seslerin sırasıyla hangi hayvana ait olduğunu çocuklara söyler. Bunun üzerine tüm çocuklar, o hayvanın hareketlerini ve sesini taklit etmeye çalışırlar. Kaset bitene kadar bu etkinlik sürdürülür.
Kaset üçüncü kez öykü oluşturma etkinliği için çalınır. Öğretmen çocuklarla beraber oluşturacağı öykünün ilk tümcesini söyler (Örneğin “Bir ilkbahar günü ormanda yürürken aniden ...” gibi.). Çocuklardan kasette duydukları seslerin çağrıştırdığı hayvanlarla ilgili olarak öyküyü sürdürmeleri beklenir. Bu arada öğretmen çocukların katkılarıyla oluşturulan öyküyü yazabilir ya da teybe kaydedebilir. Bu kayıt, daha sonra dil gelişimi ile ilgili yapılacak değerlendirmelerde kullanılabilir. Kaydedilen ya da yazılan öykü daha sonra tüm çocuklarla birlikte dinlenir ya da öğretmen tarafından okunur.
 
III- Değerlendirme
Öğretmen, programın özellikleri bölümünün “Eğitimin Değerlendirilmesi” kısmında belirtilen değerlendirme ölçütlerinin ışığında o gün uygulanan eğitim durumları ile belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını bu bölümde belirtmeli ve bir sonraki plânlama için gerekli ipuçlarını buraya kaydetmelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder