7 Mayıs 2011 Cumartesi

Oyun Planı Örneği (2)

OYUN PLANI 2

OYUNUN ADI: Hangisi Yok

YAŞ GRUBU: 5-6

GELİŞİM ALANI: Dil- Bilişel Alan

Dil Alanı
Amaç ve Kazanımlar:
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
1. Görsel materyalleri inceler.

Bilişsel Alan
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.


UYGULAMA

Isındırıcı Oyun(Yüzük Kimde?):
Öğretmen uzun bir ipe yüzük geçirerek bağlar. İp daire şeklinde açılır. Çocuklarda ipin etrafında daire olurlar ve ipi tutarlar. Yüzük bir çocuğun elinin altında olur. Bir çocuk ebe seçilir ve dairenin ortasına geçer. Çocuklar yüzüğü ebeye fark ettirmeden elden ele gezdirirler. Bazen de elinde yüzük olmayan çocuk ebeyi şaşırtmak için yanındakine veriyormuş gibi yapar. Ebe kimde olduğunu tahmin ettiğinde durun der ve tahmin ettiği kişinin elini açar bildiyse ebe değişir.

Esas Oyun (Hanisi Yok):
Seçilen bazı nesneler alan içinde ortaya konur. Çocukların nesnelere iyice bakmaları ve nelerin olduğunu akılda tutmalarını ister. Öğrencilerden biri ebe seçilerek gözlerini kapatması istenir ve bir nesne saklanır. Çocuğa gözlerini açması söylenir.. Nesnelerden hangisinin saklandığını tahmin etmesi istenir. Bilirse başka ebe seçilir. Bilemezse ipucu verilir. Nesnelerin içinden son olarak bardak saklanır ve dinlendirici oyuna geçilir.

Dinlendirici Oyun (Hangi Bardağın Altında?):
Öğretmen 3 bardağı masanın üzerine kapalı bir şekilde koyar. Bardaklardan birbirinin altına bir nesne koyar ve istekli bir çocuk oyunu oynamak için gelir. Öğreten çocuk geldiğinde bardakların yerlerini değiştirir ve altında nesne olan bardağı bulmasını ister. Çocuk doğru bardağı açarsa alkışlanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder